Zvolte jinou zemi pro získání služby
Co mám dělat, když se baterie v zařízení při normálním užívání rychle vybíjí?
a) Zkontrolujte, zdali je zařízení v prostředí s vysokou nebo nízkou teplotou vzduchu. Pokud je, doporučujeme jej používat pouze při normálních provozních podmínkách.
b) Deaktivujte funkce Bluetooth, Wi-Fi nebo GPS, pokud je nepoužíváte.
c) Baterie se rychle vybíjí při hraní her nebo sledování videí. To je normální, když dlouhou dobu běží velké hry nebo sledujete videa.
d) Baterie zařízení se může vybíjet rychleji, pokud na pozadí běží příliš mnoho aplikací nebo pokud nebyla vyprázdněna mezipaměť systému. Stisknutím tlačítka Nabídka v dolním rohu obrazovky zobrazte nedávno použité aplikace. K zavření aplikací klepněte na ikonu „Vymazat vše“ .
e) Zkuste resetovat nebo aktualizovat vaše zařízení. (Viz otázka „Jak v zařízení provést obnovení továrního nastavení?“ v modulu Zálohování a obnovení a otázka „Jak mohu zařízení aktualizovat?“ v modulu Základní nastavení.)
Jestliže dříve popsané možnosti nepomohly, můžete kontaktovat naši horkou linku nebo centrum oprav, kde získáte profesionální technickou asistenci. Informace o horké lince nebo centru oprav získáte na oficiálních webových stránkách nebo v aplikaci „Centrum podpory“.