Zvolte jinou zemi pro získání služby
Jak v zařízení provést obnovení továrního nastavení?
Upozornění: tato akce vymaže všechny vaše osobní údaje a stažené aplikace.
Důrazně doporučujeme, abyste zálohovali svá osobní data, jinak o ně můžete přijít. (Viz část „Jak zálohovat data v mém zařízení“ v modulu Zálohování a obnovení)
Ujistěte se, že úroveň nabití baterie je vyšší než 30 %.
Odeberte ze zařízení váš účet Google, než provedete návrat do továrního nastavení. (Viz otázka „Jak odebrat účet Google ze zařízení?“ v modulu Zabezpečení.)
Zařízení můžete podle následujících pokynů obnovit do stavu z výroby.
1) Přejděte do nabídky „Nastavení“.
2) Klepněte na možnost „Systém“
3) Klepněte na možnost „Reset“.
4) Začněte výběrem možnosti „Vymazat všechna data“ (obnovení továrních dat).
5) V otevřeném okně klepněte na možnost „Vymazat všechna data“ / „RESETOVAT TABLET“.
6) Klepněte na možnost „Vymazat všechna data“ / „RESETOVAT TABLET“.

Obnovení továrního nastavení, když je zařízení vypnuté.
a) Zařízení vypněte. Dlouze stiskněte současně tlačítko „Zapnutí/Vypnutí“ a tlačítko „Zvýšit hlasitost“, dokud se neobjeví logo značky. Pak tlačítka uvolněte. Chvíli počkejte a pak aktivujte režim obnovení systému Android.
b) Pomocí tlačítka pro úpravu hlasitosti vyberte možnost „Vymazat data / tovární nastavení“ a stisknutím tlačítka „Zapnutí/Vypnutí“ potvrďte obnovení továrních nastavení.
c) Pomocí tlačítek pro úpravu hlasitosti vyberte možnost „Obnovení továrních dat“ a stisknutím tlačítka „Zapnutí/Vypnutí“ potvrďte odstranění všech uživatelských dat.
d) Po obnovení továrního nastavení stiskněte tlačítko pro úpravu hlasitosti a vyberte možnost „Restartovat systém“. Akci potvrďte stisknutím tlačítka „Zapnutí/Vypnutí“.
Poznámka: Dostupná nastavení a nabídky mohou lišit v závislosti na modelu zařízení a verzi softwaru.