Zvolte jinou zemi pro získání služby
Co mám dělat, když navigační tlačítka z displeje zmizí?
Při používání nového režimu navigace gesty na obrazovce není žádný indikátor gest. Budete-li chtít, můžete se vrátit zpátky k původnímu třítlačítkovému navigačnímu systému.
Přejděte do nabídky „Nastavení“ -> „Tlačítka a gesta“ -> „Systémová navigace“ a vyberte požadovanou možnost.
Poznámka: Dostupná nastavení a nabídky mohou lišit v závislosti na modelu zařízení a verzi softwaru.