Zvolte jinou zemi pro získání služby
Co mám dělat, když funkce NFC (Near Field Communication) nefunguje?
a) Přečtěte si informace na obalu zařízení a zjistěte, zda zařízení funkci NFC podporuje.
b) Zkontrolujte, zda je funkce NFC povolená. Přejděte do „Nastavení“ -> „Připojení“ -> „NFC“ -> dotekem povolíte funkci NFC.
c) Zkuste resetovat nebo aktualizovat vaše zařízení. (Viz otázka „Jak v zařízení provést obnovení továrního nastavení?“ v modulu Zálohování a obnovení a otázka „Jak mohu zařízení aktualizovat?“ v modulu Základní nastavení.)
Jestliže dříve popsané možnosti nepomohly, můžete kontaktovat naši horkou linku nebo centrum oprav, kde získáte profesionální technickou asistenci. Informace o horké lince nebo centru oprav získáte na oficiálních webových stránkách nebo v aplikaci „Centrum podpory“.
Poznámka: Tato častá otázka platí pouze pro zařízení podporující funkci NFC.
Dostupná nastavení a nabídky mohou lišit v závislosti na modelu zařízení a verzi softwaru.