Zvolte jinou zemi pro získání služby
Kde se na mém výrobku nachází sériové číslo?

Sériové číslo je umístěno na zadní straně televizoru, a je ve formě kódu; například Z1201000000.

 

U některých připojených televizorů můžete sériové číslo najít také v nabídce televizoru.