Zvolte jinou zemi pro získání služby
Proč je mezi zvuky a obrázky na mém televizoru časová prodleva?

Pokud je časové zpoždění způsobeno externím zdrojem, přejděte do nabídky Menu (Nabídka) - Option (Volba) (OK) a poté zadejte SPDIF a vyberte funkci, která tento časový posun nejlépe opraví (Off (Vyp), Dolby D nebo PCM).