Zvolte jinou zemi pro získání služby
Jak zajistit, aby dálkový ovladač fungoval správně

1. Ujistěte se, že jste není vzdálenost mezi soundbarem a ovladačem příliš velká.
2. Ujistěte se, že jsou baterie vloženy do ovladače správně.