Zvolte jinou zemi pro získání služby
Jak docílit čištšího zvuku

1. Nejprve se ujistěte, že jsou kabely správně zapojené.
2. Ujistěte se, že jste vybrali správný zdroj.
3. Ujistěte se, že TV je ztišena, pokud pouštíte zvuk z TV.