Zvolte jinou zemi pro získání služby
Jak zapnout LED kontrolku na subwooferu (když nesvítí)

Vyzkoušejte resetovat subwoofer odpojením od proudu po dobu 2 minut a poté ho opět zapojte.