Zvolte jinou zemi pro získání služby
Jak najít název modelu a sériové číslo na soundbarech TCL

Na zadním panelu soundbaru.
Pouze u modelu TS9030 tyto informace najdete na spodní části soundbaru.