Zvolte jinou zemi pro získání služby
Jak upravit hlasitost soundbaru pomocí ovladače TV

Pokud jste připojili soundbar a TV pomocí HDMI (ARC) kabelu, ale stále nejste schopni ovládat zvuk soundbaru pomocí TV ovladače, postupujte krok po kroku dle těchto instrukcí:

1. Ujistěte se, zda HDMI kabel je zapojen do správného portu v TV - port HDMI je označen jako ARC
2. V nastavení TV -> System (nejčastěji) se ujistěte, zda HDMI CEC funkce je zapnutá
3. V nastavení TV se ujistěte, zda TV reproduktory jsou zapnuty a je zapnuto "S/PDIF a ARC" jsou nastaveny na "Auto Detect"