Zvolte jinou zemi pro získání služby
Jak mohu rychle a snadno spravovat oznámení aplikací?
Když podržíte oznámení na stavovém řádku, zobrazí se dvě možnosti: „Prioritizovat“ a „Ztlumit“.
a) Výběrem možnosti „Prioritizovat“ povolíte zvuková nebo vibrační upozornění při příštích oznámeních dotyčné aplikace.
b) Výběrem možnosti „Ztlumit“ ztlumíte všechna oznámení této aplikace
Další nastavení můžete provést tak, že vyberete možnosti „Nastavení“ -> „Aplikace“ -> „ZOBRAZIT VŠECHNY APLIKACE (××)“ -> vyberte požadovanou aplikaci -> „Oznámení aplikace“.