Zvolte jinou zemi pro získání služby
Co mám dělat, když se mé zařízení samo vypíná?
a) Vypněte zařízení a nejméně 30 minut ho nabíjejte oficiální nabíječkou od společnosti TCL a poté ho zkuste zapnout znovu.
b) Pokud k problému dochází při používání aplikace od třetí strany, zkontrolujte kompatibilitu dané aplikace s vaším zařízením a používanou verzí Androidu. Zkuste odinstalovat aplikaci třetí strany.
c) Zkuste resetovat nebo aktualizovat vaše zařízení. (Podívejte se na otázku „Jak provést návrat do továrního nastavení“ a „Jak aktualizovat mé zařízení“).
Jestliže dříve popsané možnosti nepomohly, můžete kontaktovat naši horkou linku nebo centrum oprav, kde získáte profesionální technickou asistenci. Informace k horké lince nebo centru oprav získáte na webových stránkách TCL nebo v aplikaci „Centrum podpory“.