Zvolte jinou zemi pro získání služby
Jak mohu aktivovat nabídku usnadnění?
Nabídka usnadnění umožňuje zvětšit písmo v nabídkách telefonu. Dále umožňuje nastavovat gesta, hardwarová tlačítka, navigaci atd.
a) Chcete-li tuto funkci použít, je nutno zapnout tlačítka systémové navigace: Přejděte do nabídky „Nastavení“ -> „Tlačítka a gesta“ -> „Systémová navigace“ -> „Navigace tlačítky“.
b) Potom přejděte do nabídky „Nastavení“ -> „Usnadnění“ -> „Nabídka usnadnění“ -> „Zkratka nabídky usnadnění“, klepnutím přepínač aktivujte -> klepněte na možnost „Povolit“ -> „CHÁPU“ -> na obrazovce se objeví tlačítko usnadnění .