Zvolte jinou zemi pro získání služby
Proč nemohu zařízení spárovat s jiným zařízením s funkcí Bluetooth?
a) Ujistěte se, že je funkce Bluetooth zapnutá, pokud se chcete připojit k dalšímu zařízení.
b) Pokud vaše zařízení s funkcí Bluetooth vyžaduje přístupový klíč a vy ho neznáte, vyzkoušejte 0000 nebo 1234 nebo nahlédněte do dokumentace přiložené k vašemu zařízení s funkcí Bluetooth.
c) Pokud má vaše zařízení s funkcí Bluetooth baterii, připojte zařízení ke zdroji napájení a zkuste to znovu. Je-li úroveň nabití příliš nízká, vaše zařízení se nemusí podařit spárovat s jiným zařízením.
d) Zkontrolujte, že je váš telefon kompatibilní se zařízením s funkcí Bluetooth. Pokud problém přetrvá u jednoho zařízení s funkcí Bluetooth, příčinou může být, že toto zařízení není kompatibilní s vaším telefonem/tabletem.
e) Je-li jiné zařízení s funkcí Bluetooth již spárováno, zrušte toto spárování a zkuste znovu vyhledat možná připojení.
f) Zkuste resetovat nebo aktualizovat vaše zařízení. (Podívejte se na otázku „Jak provést návrat do továrního nastavení“ a „Jak aktualizovat mé zařízení“).
Jestliže dříve popsané možnosti nepomohly, můžete kontaktovat naši horkou linku nebo centrum oprav, kde získáte profesionální technickou asistenci. Informace k horké lince nebo centru oprav získáte na webových stránkách TCL nebo v aplikaci „Centrum podpory“.