Zvolte jinou zemi pro získání služby
Co mám dělat, když se neozývá žádný zvuk nebo je slabý?
Pokud se tento problém vyskytujte během hovoru:
a) Kvalitu hovoru zlepšíte přesunem na místo se silnějším signálem nebo s menším rušením. Toto chování je normální a neznačí problém se zařízením.
b) Zkuste pro uskutečňování hovorů použít náhlavní soupravu. Zlepšila se kvalita hovoru? Pokud je kvalita hovoru lepší, mikrofon nebo přijímač zařízení mohou být poškozeny. Zálohujte svá data a vezměte své zařízení spolu s dokladem o koupi do našeho centra oprav. Tam získáte odbornou technickou pomoc.
c) Zkontrolujte stav hardwaru. Zvolte možnosti „Centrum podpory“ -> „Diagnostika hardwaru“ -> „ZAHÁJIT TESTOVÁNÍ“ -> Udělte oprávnění potřebná k diagnostice -> Podle pokynů proveďte test. Zejména zkontrolujte, jestli funguje mikrofon. Pokud se jedná o chybu hardwaru, proveďte zálohu osobních údajů a zařízení odneste spolu s dokladem o koupi do našeho servisu. Zde vám bude poskytnuta profesionální technická pomoc.
Žádný zvuk:
a) Zkuste při hovoru zvýšit hlasitost stisknutím tlačítka pro zvýšení hlasitosti
b) Zkontrolujte, zda je aktivní režim ztlumení. Dotykem ho vypnete.
c) Zkuste uskutečnit hovor s jiným telefonem. Takto si ověříte, zda je problém s vaším zařízením.
Pokud se tento problém vyskytujte, když přehráváte hudbu nebo video:
a) Zvuk vašeho zařízení může být špatný kvůli špatnému připojení k internetu. Na několik minut zapněte režim Letadlo, pak ho vypněte a znovu zkontrolujte připojení k síti. Případně se přesuňte na místo s lepším síťovým připojením.
b) Na zařízení otevřete aplikaci pro fotoaparát a nahrajte video. Otevřete a přehrajte nahrané video.
Je-li zvuk v pořádku, když přehráváte video, znamená to, že reproduktor zařízení funguje normálně.
Zkuste resetovat nebo aktualizovat vaše zařízení. (Podívejte se na otázku „Jak provést návrat do továrního nastavení“ a „Jak aktualizovat mé zařízení“).
Jestliže dříve popsané možnosti nepomohly, můžete kontaktovat naši horkou linku nebo centrum oprav, kde získáte profesionální technickou asistenci. Informace k horké lince nebo centru oprav získáte na webových stránkách TCL nebo v aplikaci „Centrum podpory“.