Zvolte jinou zemi pro získání služby
Jak mohu ztlumit vyzvánění příchozího hovoru?
Před přijetím hovoru lze vyzvánění ztlumit několika způsoby.
Metoda 1: Vyzvánění ztlumíte stisknutím tlačítka „Snížit hlasitost“ nebo „Zvýšit hlasitost“ nebo tlačítka „Zapnutí Vypnutí“.
Metoda 2: Přejděte do nabídky -> „Nastavení“ -> „Zvuk a vibrace“ -> aktivujte „Tichý režim“.
Metoda 3: Otevřete aplikaci „Telefon“ a stiskněte tlačítko Nabídka v pravém horním rohu obrazovky. Přejděte do nabídky „Nastavení“ -> „Zvuky a vibrace“ -> aktivujte funkci „Tichý režim“.
Metoda 4: Přetáhněte stavový řádek prstem dolů a poté klepnutím na ikonu „Média“ přepněte na „Vibrace“ nebo „Ztlumit“.
Metoda 5: Otevřete aplikaci „Telefon“ a stiskněte tlačítko Nabídka v pravém horním rohu obrazovky. Potom přejděte do nabídky „Nastavení“ -> „Ztišit překlopením“ -> aktivujte možnost „Ztišit překlopením“. Chcete-li ztlumit zvuk příchozího hovoru, telefon položte displejem dolů na rovný povrch.
Poznámka: Současným stisknutím tlačítka „Zapnutí/vypnutí“ a tlačítka pro „zvýšení hlasitosti“ rychle přepnete do režimu vibrací.