Zvolte jinou zemi pro získání služby
Jak mohu rychle a snadno spravovat oznámení aplikací?
Když podržíte oznámení na stavovém řádku, zobrazí se dvě možnosti: „Prioritizovat“ a „Ztlumit“. Pro oznámení o zmeškaných hovorech a zprávách se zobrazí tři možnosti: „Priorita“, „Prioritizovat“ a „Ztlumit“.
a) Výběrem možnosti „Prioritizovat“ povolíte zvuková nebo vibrační upozornění při příštích oznámeních dotyčné aplikace.
b) Výběrem možnosti „Ztlumit“ ztlumíte všechna oznámení této aplikace
c) Při zvolení možnosti „Priorita“ se zobrazí v horní části oznámení o konverzaci a na zamčené obrazovce se zobrazí profilový obrázek jako bublina. (Pro oznámení o zmeškaných hovorech a zprávách)
Další nastavení můžete provést tak, že vyberete možnosti „Nastavení“ -> „Aplikace“ -> „ZOBRAZIT VŠECHNY APLIKACE (××)“ -> vyberte požadovanou aplikaci -> „Oznámení aplikace“.