Zvolte jinou zemi pro získání služby
Co mám dělat, když se potýkám s pomalou nebo nesprávnou odezvou při doteku obrazovky?
a) Zkontrolujte, zda displej není nějak poškozený. Pokud ano, zálohujte svá data a vezměte své zařízení spolu s dokladem o koupi do našeho centra oprav. Tam získáte odbornou technickou pomoc.
b) Zkontrolujte, zda vaše zařízení využívá funkci „Talkback“.
Funkce Talkback slouží ke čtení obrazovky, primárně je určena pro uživatele trpící slepotou či slabozrakostí. V tomto režimu se tlačítko vybírá rychlým dvojitým dotykem tlačítka.
Pro navigaci při používání funkce Talkback:
– Posunutím doprava nebo doleva se přesouvejte mezi položkami
– Dvojitým poklepáním aktivujte položku
– Posunutím dvěma prsty rolujte
Přejděte do nabídky „Nastavení“ -> „Usnadnění“ -> „Talkback“ ->„Použít Talkback“ a klepnutím na přepínač funkci zapněte/vypněte.
c) Pokud k problému dochází při používání aplikace od třetí strany, zkontrolujte kompatibilitu dané aplikace s vaším zařízením a používanou verzí Androidu. Zkuste odinstalovat aplikaci třetí strany.
d) Zkontrolujte, zda k problému dochází při nabíjení. Pokud ano, doporučujeme vyzkoušet oficiální nabíječku a datový kabel.
(Poznámka: Nestabilní napětí při používání nestandardních nabíječek či datových kabelů může způsobit, že dotyková obrazovka přestane reagovat.)
e) Ujistěte se, že teplota, při které zařízení používáte, není příliš vysoká ani příliš nízká. Standardní provozní teplota kapacitní dotykové obrazovky je –10 ℃ až 60 ℃. Kvůli příliš vysokým nebo nízkým teplotám může dotyková obrazovka přestat reagovat.
f) Máte-li na obrazovce chránič, přesvědčte se, zda dotyková obrazovka funguje po jeho sejmutí.
Ujistěte se, že na dotykové obrazovce nejsou skvrny jako voda nebo pot. Pokud tam jsou, utřete obrazovku a zkuste to znovu.
e) Zkuste resetovat nebo aktualizovat vaše zařízení. (Podívejte se na otázku „Jak provést návrat do továrního nastavení“ a „Jak aktualizovat mé zařízení“).
Jestliže dříve popsané možnosti nepomohly, můžete kontaktovat naši horkou linku nebo centrum oprav, kde získáte profesionální technickou asistenci. Informace k horké lince nebo centru oprav získáte na webových stránkách TCL nebo v aplikaci „Centrum podpory“.