Zvolte jinou zemi pro získání služby
Co mám dělat, když je signál na mém zařízení slabý / úroveň příjmu je nízká?
a) Zkuste telefon restartovat.
b) Přejděte do otevřené oblasti s lepším signálem a zkuste to znovu nebo kontaktujte vašeho operátora a zeptejte se ho na pokrytí ve vaší oblasti.
c) Přejetím prstem dolů zpřístupníte nabídku rychlého nastavení z jakékoli obrazovky. Výběrem ikony letadla povolte režim Letadlo. Po několika minutách ho zase zakažte. Pak zkontrolujte síťové připojení znovu.
d) Vložte vaši SIM kartu do jiného zařízení, abyste zjistili, zda je problém vyřešen. Tento test odhalí, zda je potíž s vaší SIM kartou nebo zařízením.
e) Máte-li na telefonu ochranný obal, přesvědčte se, zda je problém vyřešen po jeho sundání.
f) Zkuste resetovat nebo aktualizovat vaše zařízení. (Podívejte se na otázku „Jak provést návrat do továrního nastavení“ a „Jak aktualizovat mé zařízení“).
Jestliže dříve popsané možnosti nepomohly, můžete kontaktovat naši horkou linku nebo centrum oprav, kde získáte profesionální technickou asistenci. Informace k horké lince nebo centru oprav získáte na webových stránkách TCL nebo v aplikaci „Centrum podpory“.