Zvolte jinou zemi pro získání služby
Jak mohu ztlumit vyzvánění příchozího hovoru?
Před přijetím hovoru lze vyzvánění ztlumit několika způsoby.
Metoda 1: Stiskněte tlačítko pro zvýšení/snížení hlasitosti na boku zařízení.
Metoda 2: Přejděte do nabídky -> „Nastavení“ -> „Tlačítka a gesta“ -> „Gesta“ -> „Otočením ztlumit“ -> aktivujte „Ztlumit příchozí hovor“. Od teď můžete příchozí hovory ztlumit otočením telefonu.
Metoda 3: Přejděte do nabídky -> „Nastavení“ -> „Zvuk a vibrace“ -> aktivujte „Tichý režim“.
Metoda 4: Přetáhněte stavový řádek prstem dolů a poté klepnutím na ikonu „Zvuk“ přepněte na „Vibrace“ nebo „Ztlumit“.
Metoda 5: Přejděte do aplikace „Telefon“ -> dotkněte se pravého horního rohu, pak vstupte do „Nastavení“ -> „Otočením ztlumit“ -> aktivujte „Otočením ztlumit“. Od teď můžete příchozí hovory ztlumit otočením telefonu.
Poznámka: Současným stisknutím tlačítka „Zapnutí/vypnutí“ a tlačítka pro „zvýšení hlasitosti“ rychle přepnete do režimu vibrací.