Zvolte jinou zemi pro získání služby
Jak mohu zařízení aktualizovat?
Než aktualizujete zařízení:
a) Důrazně doporučujeme, abyste před aktualizací zálohovali svá osobní data, jinak o ně můžete přijít. (Podívejte se na otázku „Jak zálohovat má data“)
b) Ujistěte se, že úroveň nabití baterie je více než 30 %.
1) Aktualizace metodou FOTA
Firmware Over-The-Air (FOTA) je funkce, která umožňuje bezdrátovou aktualizaci firmwaru mobilního zařízení výrobcem. Firmware běží na pozadí bez zásahu uživatele a zajišťuje, že hardware zařízení pracuje správně. Přejděte do nabídky „Nastavení“ -> „Systém“ -> „Aktualizace systému“.
2) Aktualizace s nástrojem Mobile Upgrade
Ze stránek společnosti TCL si stáhněte nástroj Mobile Upgrade a nainstalujte jej do počítače. Spusťte tento nástroj a podle podrobných pokynů proveďte aktualizaci zařízení (viz uživatelskou příručku dodávanou s tímto nástrojem). Zařízení bude nyní obsahovat nejnovější verzi softwaru.