Zvolte jinou zemi pro získání služby
Když se dotknu displeje chytrého telefonu, jeho obsah se přiblíží. Jak tuto funkci vypnu?
Přejděte do nabídky „Nastavení“ -> „Usnadnění“ -> „Zvětšení“ a vypněte funkci „Zkratka pro zvětšení“.