Zvolte jinou zemi pro získání služby
Jak mohu změnit výchozí vyzváněcí tón a upravit hlasitost příchozích hovorů?
Váš telefon k upozornění na některé události používá zvuky a vibrace, jako jsou vyzváněcí tóny, oznámení, budík nebo navigační zpětná vazba. Kterýkoli z těchto zvuků můžete přizpůsobit a upravit jeho hlasitost.
a. Změna výchozího vyzváněcího tónu pro příchozí hovory:
1) Na úvodní obrazovce nebo v hlavní nabídce klepněte na ikonu „Nastavení“.
2) Klepněte na možnost „Zvuk“.
3) Klepněte na možnost „Vyzváněcí tón a vibrace“.
4) Klepněte na možnost „Vyzváněcí tón“.
5) Zobrazí se seznam vyzváněcích tónů.
6) Klepnutím na vyzváněcí tón jej vyberte a poslechněte si jej. Také můžete klepnout na možnost „Přidat vyzváněcí tón“, vybrat z hudební aplikace požadovaný soubor MP3 a klepnout na tlačítko „OK“.
7) Klepnutím na tlačítko „OK“ potvrďte svůj výběr.
b. Nastavení hlasitosti pro příchozí hovory:
1) Na úvodní obrazovce nebo v hlavní nabídce klepněte na ikonu „Nastavení“.
2) Klepněte na možnost „Zvuk“.
3) Zobrazí se panel s hlasitostí. Přetažením upravte hlasitost.