Zvolte jinou zemi pro získání služby
Proč nemám na obrazovce ikonu signálu 5G?
Pokud se nezobrazuje indikátor sítě 5G:
1) Kontaktujte svého síťového operátora a ověřte dostupnost sítě 5G.
2) Pokud k problému dochází jen na určitém místě, běžte na místo se silným signálem a zkuste to znovu.
Poznámka: Stav sítě a signálu můžete zkontrolovat v nabídce „Nastavení“ -> „Systém“ -> „O telefonu“ -> „Stav“ -> „Stav karty SIM“.