Zvolte jinou zemi pro získání služby
Co mám dělat, když mé zařízení neustále vyhledává síť nebo nezobrazí žádný název operátora?
Jste-li v zahraničí
a) Kontaktujte zákaznickou podporu operátora s dotazem, zda máte povolený roaming.
b) Požádejte zákaznickou podporu operátora, aby vám povolila roaming. Na několik sekund vaše zařízení vypněte, pak ho znovu zapněte.
c) Zapněte „Režim roamingu“: Zvolte možnosti „Nastavení“ -> „Mobilní síť“ nebo „Karta SIM a mobilní síť“ -> aktivujte „Datový roaming“ -> ve vyskakovacím okně zvolte „OK“.
d) Přesuňte se na místo se silnějším signálem a zkuste to znovu.
e) Zkuste zapnout režim Letadlo. Přejetím dolů na libovolné obrazovce otevřete rychlá nastavení -> klepnutím povolte „Režim Letadlo“ -> po několika sekundách tento režim zase vypněte.
f) Kontaktujte vašeho operátora s dotazem na pokrytí sítě ve vaší oblasti.
g) Vložte vaši SIM kartu do jiného zařízení a ověřte, zda v něm funguje. Tento test odhalí, zda je potíž s vaší SIM kartou nebo zařízením.
h) Zkontrolujte, zda na kovovém povrchu vaší SIM karty nejsou šmouhy nebo škrábance. V případě potřeby si od operátora vyžádejte náhradní SIM kartu.
i) Zkontrolujte, zda zařízení není blokované pro síť konkrétního operátora. Pokud ano, zařízení je možná použitelné pouze s kartou SIM tohoto operátora. Na obalu zařízení zkontrolujte podporovaná pásma mobilní sítě a porovnejte je s podporovanými pásmy SIM karty.
j) Zkuste resetovat nebo aktualizovat vaše zařízení. (Podívejte se na otázku „Jak provést návrat do továrního nastavení“ a „Jak aktualizovat mé zařízení“).
Pokud nejste v zahraničí, postupujte dle kroků e) až j) výše.
Jestliže dříve popsané možnosti nepomohly, můžete kontaktovat naši horkou linku nebo centrum oprav, kde získáte profesionální technickou asistenci. Informace k horké lince nebo centru oprav získáte na webových stránkách TCL nebo v aplikaci „Centrum podpory“.