Zvolte jinou zemi pro získání služby
Co mám dělat, když se připojení přes funkci Multi-screen Share nezdaří? (Android 12)
a) Přečtěte si informace na obalu zařízení a zjistěte, zda zařízení funkci Multi-screen Share podporuje.
b) Spusťte nástroj „Multi Screen Share“, klikněte na ikonu a výběrem možnosti „Aktualizovat“ zjistěte, jestli používáte nejnovější verzi tohoto nástroje.
c) Během připojení na žádném ze zařízení nevypínejte Wi-Fi ani Bluetooth.
d) Pokud jste připojili notebook, nepřepínejte jej do režimu úspory energie ani k němu nepřipojujte externí adaptér Wi-Fi či Bluetooth.
e) Zkuste resetovat nebo aktualizovat vaše zařízení. (Podívejte se na otázku „Jak provést návrat do továrního nastavení“ a „Jak aktualizovat mé zařízení“).
Jestliže dříve popsané možnosti nepomohly, můžete kontaktovat naši horkou linku nebo centrum oprav, kde získáte profesionální technickou asistenci. Informace k horké lince nebo centru oprav získáte na webových stránkách TCL nebo v aplikaci „Centrum podpory“.