Zvolte jinou zemi pro získání služby
Jaké nevhodné používání telefonu může potenciálně poškodit baterii?
1) Používání nestandardní nabíječky namísto oficiální.
2) Používání poškozených kabelů a nabíječek nebo nabíjení ve vlhkém prostředí může způsobit požár, úraz elektrickým proudem, zranění a poškození telefonu nebo dalšího majetku.
3) Vystavení telefonu nebo baterie zdrojům tepla.
4) Doporučujeme, abyste telefon během nabíjení nepoužívali po delší dobu, protože může dojít k poškození baterie.
**Nabíjíte-li telefon z oficiální nabíječky, ujistěte se, že koncovka USB kabelu je v nabíječce zcela zasunutá, ještě než ji připojíte do elektrické zásuvky.