Zvolte jinou zemi pro získání služby
Co mám dělat, když zařízení nemůže přijímat nebo odesílat zprávy?
a) Zkontrolujte, zda není zaplněna paměť telefonu.
b) Obraťte se na svého síťového operátora a ověřte dostupnost služby. Zkontrolujte nastavení parametrů APN pro zprávy MMS.
c) Zkontrolujte, zda máte dobrý příjem signálu. Je-li signál slabý, přesuňte se na otevřené místo s lepším signálem a zkuste to znovu.
d) Zkontrolujte, zda máte dostatečný kredit. Nabijte si kredit, abyste předešli přerušení služeb zasílání zpráv.
e) Zkuste resetovat nebo aktualizovat vaše zařízení. (Podívejte se na otázku „Jak provést návrat do továrního nastavení“ a „Jak aktualizovat mé zařízení“).
Jestliže dříve popsané možnosti nepomohly, můžete kontaktovat naši horkou linku nebo centrum oprav, kde získáte profesionální technickou asistenci. Informace k horké lince nebo centru oprav získáte na webových stránkách TCL nebo v aplikaci „Centrum podpory“.