Wybierz inny kraj, aby usyskać usługę
Drzwi zbyt ciężko się otwierają

Nazwa produktu/model:RT210WM2110

Przyczyna:
Ponowne otwarcie drzwi, natychmiast po zamknięciu, wydaje się oporne i trudne. Przyczyną trudności jest to, że po otwarciu drzwi do lodówki dostaje się gorące powietrze, które kurczy się, powodując różnicę ciśnień. 
Rozwiązanie:
Otwieranie drzwi będzie łatwiejsze, jeśli poczekasz przynajmniej 20 sekund.