Wybierz inny kraj, aby usyskać usługę
Jak korzystać z podzielonego ekranu?
Procedura dzielenia ekranu w bieżącej wersji przebiega następująco:
1) Kliknij przycisk menu, aby przejść do interfejsu ostatnio używanej aplikacji.
2) Przeciągnij i upuść małą ikonę w lewym górnym rogu, aby przejść do trybu podzielonego ekranu.
Uwaga: Pamiętaj, że możesz przeciągnąć ikonę do prawego górnego rogu, aby przejść do trybu unoszenia.