Wybierz inny kraj, aby usyskać usługę
Co zrobić, gdy telefon wolno lub nieprawidłowo reaguje na dotknięcia ekranu?
a) Możliwe, że ekran uległ uszkodzeniu. Jeśli rzeczywiście tak jest, utwórz kopię zapasową danych, udaj się z urządzeniem oraz dowodem zakupu do jednego z centrów serwisowych i poproś o profesjonalne wsparcie techniczne.
b) Możliwe, że urządzenie korzysta z funkcji „Talkback”.
Talkback to czytnik ekranu dla osób niewidomych lub niedowidzących. W tym trybie musisz szybko dotykać dwukrotnie przycisku, aby wybrać pozycję.
Aby nawigować podczas korzystania z funkcji Talkback:
- przesuwaj ekran w prawo lub w lewo, aby przełączać pozycje,
- dwukrotnie dotykaj, aby aktywować pozycję,
- przesuwaj ekran dwoma palcami, aby przewijać.
Wybierz kolejno opcje „Ustawienia” -> „Ułatwienia dostępu” -> „TalkBack” -> „Użyj funkcji TalkBack”, a następnie dotknij przełącznika, aby włączyć lub wyłączyć funkcję.
c) Jeśli problemy wystąpi podczas korzystania z aplikacji strony trzeciej, upewnij się, że aplikacja jest zgodna z urządzeniem i wersją systemu Android. Odinstaluj aplikację strony trzeciej.
d) Sprawdź, czy problem wystąpi podczas ładowania. Jeśli tak, spróbuj naładować urządzenie oryginalną ładowarką i oryginalnym kablem do przesyłu danych
(uwaga: niestabilność napięcia standardowych ładowarek i kabli do przesyłu danych może spowodować brak odpowiedzi ekranu dotykowego).
e) Upewnij się, że temperatura w miejscu, w którym korzystasz z urządzenia, nie jest zbyt wysoka ani zbyt niska. Pojemnościowe ekrany dotykowe zachowują sprawność w temperaturze -10℃~60℃. Wyjątkowo wysokie lub niskie temperatury mogą spowodować brak odpowiedzi ekranu dotykowego.
f) Jeśli na ekranie założona została osłona, zdejmij ją i sprawdź, czy ekran dotykowy reaguje bez niej.
Upewnij się, że na ekranie dotykowym nie pozostały plamy z wody ani potu. Jeśli je zauważysz, wytrzyj ekran i spróbuj ponownie.
a) Zresetuj lub zaktualizuj urządzenie (zapoznaj się z sekcjami „Jak przywrócić ustawienia fabryczne na telefonie?” oraz „Jak mogę zmodernizować urządzenie?”).
Jeśli nie uda Ci się rozwiązać problemu, korzystając z powyższych metod, skontaktuj się z gorącą linią lub z serwisem, aby uzyskać profesjonalne wsparcie techniczne. Dane gorącej linii lub serwisu znajdziesz na stronie internetowej firmy TCL lub w sekcji „Centrum wsparcia” w aplikacji.