Wybierz inny kraj, aby usyskać usługę
Jak korzystać z funkcji podzielonego ekranu?
Metoda 1:
a) Dotknij ikony u dołu ekranu, a wyświetlone zostaną ostatnio używane aplikacje.
b) Jeśli bieżąca aplikacja obsługuje podzielony ekran, u góry ekranu wyświetlone zostanie przypomnienie o obsłudze podzielonego ekranu: „Przeciągnij do rogu, aby aktywować pływające okno / podzielony ekran”. Postępuj zgodnie z monitem.
Metoda 2:
Wybierz kolejno opcje „Ustawienia” -> „Przyciski i gesty” -> „Gesty” -> „Gest na podzielonym ekranie”, a następnie, na ekranie głównym lub w aplikacji obsługującej podzielony ekran, przeciągnij 3 palcami po ekranie w celu aktywacji trybu podzielonego ekranu.