Wybierz inny kraj, aby usyskać usługę
Jak korzystać z pływającego okna / podzielonego ekranu?
Dotknij menu, aby wyświetlić ostatnio używane aplikacje
Przeciągnij do lewego/prawego górnego rogu, aby aktywować pływające okno / podzielony ekran.