Wybierz inny kraj, aby usyskać usługę
Dlaczego mój telefon łączy się z siecią Wi-Fi?
Wprowadzono zmiany w technologii Wi-Fi. Od teraz łączenie się z innymi urządzeniami trwa krócej i jest bezpieczniejsze.
Metoda 1: Włącz funkcję Wi-Fi, wykonując poniższe kroki:
1) Dotknij ikony „Ustawienia” na ekranie głównym lub w menu głównym.
2) Dotknij opcji Wi-Fi.
3) Ustaw przełącznik w pozycji „Wł.”, a urządzenie rozpocznie wyszukiwanie dostępnych sieci, a następnie wyświetli ich nazwy.
*Zabezpieczone sieci oznaczane są ikoną kłódki.
*Jeśli urządzenie wyszuka sieć, z którą udało Ci się połączyć poprzednio, nawiąże z nią połączenie.
4) Dotknij nazwy sieci, aby wyświetlić więcej szczegółów lub nawiązać z nią połączenie.
5) Wprowadź hasło lub poświadczenia, aby nawiązać połączenie z siecią.
Metoda 2:
Od teraz łatwiej jest udostępnić hasło do sieci Wi-Fi innym w menu Ustawienia. W sekcji Wi-Fi możesz udostępnić hasło w formie kodu QR lub odczytać taki kod QR w celu nawiązania połączenia z siecią Wi-Fi. Od teraz nie musisz za każdym razem odwracać routera w celu odczytania hasła z naklejki na jego spodzie.
1) Zapoznaj się z krokami pierwszym i czwartym metody 1.
2) Dotknij nazwy sieci
3) Dotknij ikony obok wiersza wprowadzania hasła.
4) Zeskanuj kod QR, aby nawiązać połączenie z siecią Wi-Fi.