Wybierz inny kraj, aby usyskać usługę
Co zrobić, gdy funkcja NFC (Near Field Communication) nie działa?
a) Na opakowaniu urządzenia sprawdź, czy obsługuje ono funkcję NFC.
b) Sprawdź, czy funkcja NFC jest włączona. Wybierz kolejno opcje „Ustawienia” -> „Połączenia” -> „NFC” -> dotknij przełącznika, aby włączyć funkcję NFC.
c) Zresetuj lub zaktualizuj urządzenie (zapoznaj się z sekcjami „Jak przywrócić ustawienia fabryczne na telefonie?” oraz „Jak mogę zmodernizować urządzenie?”).
Jeśli nie uda Ci się rozwiązać problemu, korzystając z powyższych metod, skontaktuj się z gorącą linią lub z serwisem, aby uzyskać profesjonalne wsparcie techniczne. Dane gorącej linii lub serwisu znajdziesz na stronie internetowej firmy TCL lub w sekcji „Centrum wsparcia” w aplikacji.