Wybierz inny kraj, aby usyskać usługę
Co zrobić, jeśli funkcja udostępniania wielu ekranów nie zadziała (system Android 12)?
a) Na opakowaniu urządzenia sprawdź, czy obsługuje ono funkcję udostępniania wielu ekranów.
b) Uruchom narzędzie „Udostępnianie wielu ekranów”, kliknij ikonę i wybierz opcję „Aktualizuj”, aby sprawdzić, czy narzędzie zostało zaktualizowane do najnowszej wersji.
c) Nie wyłączaj funkcji Wi-Fi ani Bluetooth, dopóki trwa połączenie.
d) Jeśli nawiązano połączenie z laptopem, nie ustawiaj trybu oszczędzania energii ani nie podłączaj zewnętrznego interfejsu Wi-Fi ani Bluetooth.
e) Zresetuj lub zaktualizuj urządzenie (zapoznaj się z sekcjami „Jak przywrócić ustawienia fabryczne na telefonie?” oraz „Jak mogę zmodernizować urządzenie?”).
Jeśli nie uda Ci się rozwiązać problemu, korzystając z powyższych metod, skontaktuj się z gorącą linią lub z serwisem, aby uzyskać profesjonalne wsparcie techniczne. Dane gorącej linii lub serwisu znajdziesz na stronie internetowej firmy TCL lub w sekcji „Centrum wsparcia” w aplikacji.