Wybierz inny kraj, aby usyskać usługę
Jak mogę podłączyć telefon do komputera kablem USB?
Gdy urządzenie nawiąże połączenie z komputerem, wyświetlony zostanie monit o wybór pożądanego trybu.
Aby przenosić dane pomiędzy urządzeniem a komputerem, wybierz tryb „Transfer plików”.
Aby przenieść zdjęcia lub pliki w przypadku braku obsługi standardu MTP (PTP), wybierz opcję „Przenieś zdjęcia (PTP)”.
Aby wyłączyć wszystkie połączenia danych, przerwać transfer plików pomiędzy urządzeniem a komputerem i przejść do trybu ładowania, wybierz opcję „Naładuj urządzenie”.
Aby zainstalować klienta PC udostępniania wielu ekranów na komputerze, wybierz opcję „Udostępnianie wielu ekranów (klient PC)”. Po wyborze tego trybu połączenia możesz dwukrotnie kliknąć dysk komputera, aby zainstalować narzędzie „Udostępnianie wielu ekranów” obsługujące połączenie komputera z telefonem (z systemem Android 12).
Komputery z systemem Windows XP mogą nie łączyć się prawidłowo z uwagi na brak domyślnie zainstalowanych odpowiednich sterowników. Aby usunąć problem, pobierz i zainstaluj program Windows Media Player 11 lub nowszy z odpowiednimi sterownikami.
Komputery z systemem Mac OS X 10.5 lub nowszym mogą nie łączyć się prawidłowo z uwagi na brak domyślnie zainstalowanych odpowiednich sterowników. Aby usunąć problem, pobierz i zainstaluj program Android File Transfer z odpowiednimi sterownikami.