Wybierz inny kraj, aby usyskać usługę
Czego unikać, aby nie uszkodzić baterii telefonu?
1) Korzystanie z niestandardowych ładowarek zamiast z oficjalnej ładowarki.
2) Korzystanie z uszkodzonych kabli lub ładowarek, ewentualnie ładowanie, gdy obecna jest wilgoć, co może być przyczyną pożaru, porażenia prądem, urazu, a także uszkodzenia urządzenia lub innej własności.
3) Wystawienie telefonu lub baterii na oddziaływanie ciepła.
4) Gdy telefon się ładuje, staraj się z niego nie korzystać. W przeciwnym wypadku możesz uszkodzić baterię.
**Gdy ładujesz telefon, korzystając z oficjalnej ładowarki, przed podłączeniem wtyczki zasilacza do gniazdka upewnij się, że prawidłowo podłączono do niego kabel USB.