Wybierz inny kraj, aby usyskać usługę
Co zrobić, gdy urządzenie automatycznie uruchomi się ponownie?
a) Wyłącz urządzenie i ładuj je ładowarką firmy TCL przez 30 minut, po czym włącz je ponownie.
b) Jeśli problemy wystąpi podczas korzystania z aplikacji strony trzeciej, upewnij się, że aplikacja jest zgodna z urządzeniem i wersją systemu Android. Odinstaluj aplikację strony trzeciej.
c) Zresetuj lub zaktualizuj urządzenie (zapoznaj się z sekcjami „Jak przywrócić ustawienia fabryczne na telefonie?” oraz „Jak mogę zmodernizować urządzenie?”).
Jeśli nie uda Ci się rozwiązać problemu, korzystając z powyższych metod, skontaktuj się z gorącą linią lub z serwisem, aby uzyskać profesjonalne wsparcie techniczne. Dane gorącej linii lub serwisu znajdziesz na stronie internetowej firmy TCL lub w sekcji „Centrum wsparcia” w aplikacji.