Wybierz inny kraj, aby usyskać usługę
Jak korzystać z funkcji Talkback?
Talkback to czytnik ekranu dla osób niewidomych lub niedowidzących. Umożliwia ona interakcję z urządzeniem poprzez mówione komunikaty. W tym trybie musisz szybko dotykać dwukrotnie przycisku, aby go wybrać.
Wybierz kolejno opcje „Ustawienia” -> „Ułatwienia dostępu” -> „Użyj funkcji Talkback” i dotknij przełącznika, aby włączyć/wyłączyć funkcję.
Aby nawigować przy użyciu funkcji Talkback:
- przesuwaj ekran w prawo lub w lewo, aby przełączać pozycje,
- dwukrotnie dotykaj, aby aktywować pozycję,
- przesuwaj ekran dwoma palcami, aby przewijać.