Wybierz inny kraj, aby usyskać usługę
Co zrobić, gdy system urządzenia nie może wysyłać ani odbierać wiadomości?
a) Sprawdź ilość dostępnej na telefonie pamięci – może być ona pełna.
b) Skontaktuj się z operatorem sieci, aby sprawdzić dostępność usługi i sprawdź parametry APN MMS.
c) Upewnij się, że masz dostęp do silnego sygnału. Jeśli sygnał jest słaby, przejdź do otwartego obszaru, gdzie uzyskasz dostęp do silniejszego sygnału, i spróbuj ponownie.
d) a) Możliwe, że nie masz już dostępnych środków. Doładuj konto, aby wiadomości były obsługiwane prawidłowo.
e) Zresetuj lub zaktualizuj urządzenie (zapoznaj się z sekcjami „Jak przywrócić ustawienia fabryczne na telefonie?” oraz „Jak mogę zmodernizować urządzenie?”).
Jeśli nie uda Ci się rozwiązać problemu, korzystając z powyższych metod, skontaktuj się z gorącą linią lub z serwisem, aby uzyskać profesjonalne wsparcie techniczne. Dane gorącej linii lub serwisu znajdziesz na stronie internetowej firmy TCL lub w sekcji „Centrum wsparcia” w aplikacji.