Wybierz inny kraj, aby usyskać usługę
Jak przywrócić ustawienia fabryczne na urządzeniu?
Uwaga: działanie spowoduje wymazanie wszystkich danych osobowych i pobranych aplikacji.
Przed modernizacją koniecznie utwórz kopię zapasową danych, aby ich nie stracić (Patrz „Jak wykonać kopię zapasową danych mojego urządzenia w module kopii zapasowej i resetowania”)
Koniecznie upewnij się, że procentowy poziom naładowania baterii wynosi więcej niż 30%.
Usuń konto Google z urządzenia przed przywracaniem ustawień fabrycznych (więcej dowiesz się z sekcji „Jak usunąć konto Google z urządzenia w module bezpieczeństwa”)
Aby przywrócić ustawienia początkowe urządzenia, wykonaj poniższe kroki.
1) Wybierz opcję „Ustawienia”.
2) Dotknij opcji „System”.
3) Dotknij opcji „Resetuj”.
4) Dotknij opcji „Wymaż wszystkie dane (przywracanie ustawień fabrycznych)”, aby rozpocząć.
5) Dotknij opcji „Wymaż wszystkie dane / ZRESETUJ TABLET” w otwartym oknie.
6) Dotknij opcji „Wymaż wszystkie dane / ZRESETUJ TABLET”.

Przywracanie danych fabrycznych odbędzie się po wyłączeniu urządzenia.
a) Wyłącz urządzenie. Przytrzymaj przycisk „zasilania” i „zwiększania głośności”, aż pojawi się logo marki, a następnie zwolnij przyciski. Zaczekaj chwilę, a następnie wejdź w tryb odzyskiwania systemu Android.
b) Przyciskiem „głośności” wybierz opcję „Wymaż dane / przywracanie danych fabrycznych”, a następnie przyciśnij przycisk „zasilania”, aby potwierdzić przywracanie danych fabrycznych.
c) Przyciskiem „głośności” wybierz opcję „Przywróć ustawienia fabryczne”, a następnie przyciskiem „zasilania” potwierdź usuwanie wszystkich danych użytkownika.
d) Po przywróceniu danych fabrycznych przyciskiem „głośności” wybierz opcję „Uruchom ponownie system teraz”, a następnie potwierdź operację przyciskiem „zasilania”.
Uwaga: Dostępne ustawienia i menu mogą się różnić w zależności od modelu urządzenia i wersji oprogramowania.