Wybierz inny kraj, aby usyskać usługę
Jak mogę zmodernizować urządzenie?
Przed modernizacją urządzenia:
a) Przed modernizacją koniecznie utwórz kopię zapasową danych, aby ich nie stracić (Patrz „Jak wykonać kopię zapasową danych mojego urządzenia w module kopii zapasowej i resetowania”)
b) Upewnij się, że poziom naładowania baterii urządzenia wynosi więcej niż 30%.
1) Aktualizuj przy użyciu technologii FOTA
Technologia Firmware Over-The-Air („FOTA”) umożliwia bezprzewodową aktualizację oprogramowania układowego urządzeń realizowaną przez producenta. Oprogramowanie układowe działa w tle bez ingerencji użytkownika w celu zapewniania prawidłowej pracy sprzętu w urządzeniu. Wybierz kolejno opcje „Ustawienia” -> „System” -> „Aktualizacja systemu”.
2) Modernizacja przy użyciu narzędzia Mobile Upgrade
Pobierz narzędzie Mobile Upgrade z oficjalnej witryny i zainstaluj je na komputerze. Uruchom narzędzie i zaktualizuj oprogramowanie urządzenia, postępując zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami (zob. instrukcja obsługi dostarczana wraz z tym narzędziem). Na urządzeniu zostanie zainstalowana najnowsza wersja oprogramowania.
Uwaga: Dostępne ustawienia i menu mogą się różnić w zależności od modelu urządzenia i wersji oprogramowania.