Wybierz inny kraj, aby usyskać usługę
Jak szybciej i łatwiej zarządzać powiadomieniami z aplikacji?
Gdy dotkniesz i przytrzymasz powiadomienie na pasku stanu, wyświetlone zostaną dwie opcje „Alertowanie/priorytetowe” i „Ciche”.
a) Wybierz opcję „Alertowanie/priorytetowe”, aby zezwolić na alerty dźwiękowe lub wibracje aplikacji w przypadku kolejnych powiadomień.
b) Wybierz opcję „Ciche”, aby wyciszyć wszystkie powiadomienia z aplikacji.
Możesz wybrać kolejno opcje „Ustawienia” -> „Aplikacje” -> „WYŚWIETL WSZYSTKIE APLIKACJE” ->, a następnie wybrać aplikację, którą chcesz ustawić, po czym wybrać opcję „Powiadomienia z aplikacji”, aby skorzystać z dodatkowych opcji konfiguracji.
Uwaga: Dostępne ustawienia i menu mogą się różnić w zależności od modelu urządzenia i wersji oprogramowania.