Wybierz inny kraj, aby usyskać usługę
Jak przenieść dane z pamięci wewnętrznej na kartę SD?
Są dwa sposoby tworzenia przekazywania danych.
Sposób nr 1: Wybierz kolejno opcje „Ustawienia” -> „Pamięć”. Następnie możesz przeglądać zawartość tego urządzenia, np. zdjęcia, filmy, dokumenty i inne itp, otwierając je w aplikacji „Pliki” lub „Files by Google”
a) W przypadku otwierania za pomocą aplikacji „Pliki”, przytrzymaj, aby wybrać obiekt do przeniesienia, a następnie dotknij ikony w prawym górnym rogu ekranu i dotknij opcji „Przenieś do…”. Dotknij ikony w lewym górnym rogu ekranu, a następnie wybierz opcję „Karta SD”. Wybierz żądany folder lub utwórz nowy folder, a następnie dotknij opcji „PRZENIEŚ”.
b) W przypadku otwierania za pomocą aplikacji „Files by Google”, przytrzymaj, aby wybrać obiekt do przeniesienia, a następnie dotknij ikony w prawym górnym rogu ekranu i dotknij opcji „Przenieś do…” i wybierz opcję „Karta SD”. Wybierz żądany folder lub utwórz nowy folder, a następnie dotknij opcji „Przenieś tutaj”.
Sposób nr 2: Wybierz kolejno opcje „Pliki” -> „Pamięć”. Możesz przeglądać zawartość wewnętrznej pamięci masowej. Przytrzymaj, aby wybrać obiekt do przeniesienia. Dotknąć ikony w prawym górnym rogu ekranu, a następnie dotknij opcji „Przenieś do” i opcji „Karta SD”. Wybierz żądany folder lub utwórz nowy folder, a następnie dotknij „Przenieś tutaj”.
Uwaga: To pytanie dotyczy tylko urządzeń, które są wyposażone w gniazdo na karty TF.
Dostępne ustawienia i menu mogą się różnić w zależności od modelu urządzenia i wersji oprogramowania.