Wybierz inny kraj, aby usyskać usługę
Co zrobić, gdy przyciski nawigacji znikną z ekranu?
Na ekranie podczas korzystania z nowego trybu nawigacji gestami nie ma wskaźnika gestu. Jeśli chcesz, możesz przełączyć się ponownie do poprzedniego systemu nawigacji trzema przyciskami.
Wybierz kolejno opcje „Ustawienia” -> „Przyciski i gesty” -> „Nawigacja po systemie”, a następnie pożądane ustawienie.
Uwaga: Dostępne ustawienia i menu mogą się różnić w zależności od modelu urządzenia i wersji oprogramowania.