Wybierz inny kraj, aby usyskać usługę
Co zrobić, gdy urządzenie automatycznie uruchomi się ponownie?
a) Wyłącz urządzenie i ładuj je ładowarką przez 30 minut, po czym włącz je ponownie.
b) Jeśli problemy wystąpi podczas korzystania z aplikacji strony trzeciej, upewnij się, że aplikacja jest zgodna z urządzeniem i wersją systemu Android. Odinstaluj aplikację strony trzeciej.
c) Zresetuj lub zaktualizuj urządzenie (Patrz „Jak przywrócić ustawienia fabryczne na urządzeniu w module Kopia zapasowa i reset” oraz „Jak mogę zmodernizować urządzenie w module Ustawienia podstawowe”).
Jeśli nie uda Ci się rozwiązać problemu, korzystając z powyższych metod, skontaktuj się z gorącą linią lub z serwisem, aby uzyskać profesjonalne wsparcie techniczne. Dane gorącej linii lub serwisu znajdziesz na oficjalnej stronie internetowej firmy lub w sekcji „Centrum wsparcia” w aplikacji.