Wybierz inny kraj, aby usyskać usługę
Jak aktywować menu ułatwień dostępu?
Dzięki menu ułatwień dostępu możesz sterować urządzeniem przy użyciu dużego menu na ekranie. Masz dostęp do ustawień gestów, przycisków sprzętowych, nawigacji i podobnych funkcji.
a) Aby skorzystać z funkcji, włącz przyciski nawigacji systemowej: wybierz kolejno opcje „Ustawienia” -> „Przyciski i gesty” -> „Nawigacja po systemie” -> „Przyciski nawigacyjne”.
b) Następnie wybierz kolejno opcje „Ustawienia” -> „Ułatwienia dostępu” -> „Menu ułatwień dostępu” -> „Skrót menu ułatwień dostępu”, dotknij przełącznik, aby go włączyć -> dotknij kolejno opcji „Zezwól” -> „GOTOWE” -> na pasku nawigacji wyświetlony zostanie przycisk ułatwień dostępu .
Uwaga: Dostępne ustawienia i menu mogą się różnić w zależności od modelu urządzenia i wersji oprogramowania.