Wybierz inny kraj, aby usyskać usługę
Jak uzyskać najlepsze połączenie Wi-Fi?

Nazwa produktu/model:

TS9030 RAY-DANZ 

1. Ten soundbar obsługuje zarówno częstotliwości Wi-Fi 2,4 GHz, jak i 5 GHz. Ogólnie najlepiej jest używać tej samej nazwy sieci (SSID) na routerze, aby produkt automatycznie wybierał najlepszą sieć. Jeśli masz różne nazwy sieci dla dwóch różnych częstotliwości, wypróbuj, która z nich zapewnia najlepszą wydajność. Należy pamiętać, że 2,4 GHz ma lepszy zasięg, który w większości przypadków jest ważniejszy niż wyższa prędkość, jaką oferuje 5 GHz.
2. Jeśli widzisz ikonę kłódki, Twoja sieć Wi-Fi wymaga hasła, więc upewnij się, że masz je dostępne.
3. Upewnij się, że Twój Internet działa poprawnie. Ponowne uruchomienie routera i modemu rozwiąże większość problemów z siecią Wi-Fi.